Falja e namazit ne gjuhen shqipe

2

Ketu mund te shkarkoni kuranin ne gjuhen shqipe,shkarko kuranin ne gjuhen shqipe,gjuha shqipe dhe kuranin,shkarkoni kuranin ne gjuhen shqip,Kurani ne gjuhen shqipe, kuran shqip, shkarko kuranin shqip, kurani ne gjuhen amtare, suret e kuranit, komentimi i kuranit, ajetet e kuranin ne gjuhen shqip, shkarko kuranin, shkarko shqip kuranin,kurani ne shqip, ajetet e kuranit ne shqip, fjalet e. Salati Vitër përbëhet prej tri rekateve dhe falet pas namazit të Jacisë ose para namazit të Sabahut. Është e domosdoshme që në çdo rekat, pas sures el-Fātiha, të recitohet ndonjë sure a pjesë e Kuranit. Në rekatin e tretë, pasi jemi drejtuar nga rukuja, pa i lidhur duart recitojmë Duanë e Kunutit. Duaja e . Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin.

Falja e namazit ne gjuhen shqipe

Cyprus, Northern · Cyprus, South · Czech Republic. D. Denmark · Djibouti · Dominica · Dominican Republic. E. Ecuador · Egypt · El Salvador · Equatorial Guinea. Falja e namazit të xhumasë në dimër (Xhamia e Mbretit), në Prishtinë. përveç se përdoret për namazin, në gjuhën shqipe përdoret edhe si sinonim për ditën e premte. Namazi i xhumasë përbëhet nga dy pjesë: falja (namazi në kuptimin e . Obligim gjithashtu është që namazi të falet në kohën e vet e cila shpallet nëpërmjet Falja e namazit bëhet duke u bazuar në rregullat e dala nga dy burimet. Description of Namazi - Shqip. është aplikacion i cili ju jap njohuri se si të falemi, se cila është koha e duhur që duhet t'ju drejtohem Allahut. Gjithashtu në këtë. The most beautiful and useful app. - Features • Accurate prayer times based on your current location with multiple settings available (angles) • Daily Verse from. Qëndrimet e profetit Muhamed gjatë thirrjes Shqip Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut Shqip Kohët në të cilat ndalohet falja e namazit Shqip. Takvimi për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi (Ulqin). - Kohët e namazit. - Shënime nga takvimi. - Lajmërimi për hyrjen e kohës së namazit. - Mundësi. Takvimi per kosovë shqip. Takvimi FSstudio · Takvimi FSstudio · Takvimi shqip FSstudio · Takvimi per Kosove.

Watch Now Falja E Namazit Ne Gjuhen Shqipe

Ezani Sabahut me perkthim ne gjuhen shqipe, time: 3:24
Tags: Fedora 14 iso live bootNana saison 1 episode 5 vft, Panda cloud antivirus pro keygen site , Avtech dvr mobile software, Mercury motherboard+sound card drivers+ Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin. Falja e Namazit, Kosovo. 37K likes. Informoni tjerët për faqen tonë,dhe e ndihmoni davetin islam, Allahu ju freiheit-yildiz.comers: 38K. Ketu mund te shkarkoni kuranin ne gjuhen shqipe,shkarko kuranin ne gjuhen shqipe,gjuha shqipe dhe kuranin,shkarkoni kuranin ne gjuhen shqip,Kurani ne gjuhen shqipe, kuran shqip, shkarko kuranin shqip, kurani ne gjuhen amtare, suret e kuranit, komentimi i kuranit, ajetet e kuranin ne gjuhen shqip, shkarko kuranin, shkarko shqip kuranin,kurani ne shqip, ajetet e kuranit ne shqip, fjalet e. Salati Vitër përbëhet prej tri rekateve dhe falet pas namazit të Jacisë ose para namazit të Sabahut. Është e domosdoshme që në çdo rekat, pas sures el-Fātiha, të recitohet ndonjë sure a pjesë e Kuranit. Në rekatin e tretë, pasi jemi drejtuar nga rukuja, pa i lidhur duart recitojmë Duanë e Kunutit. Duaja e .

Zolojas

2 thoughts on “Falja e namazit ne gjuhen shqipe

  1. Excuse for that I interfere � I understand this question. Let's discuss. Write here or in PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *